Rådgivning

Søknad om deling/justering

Trenger dere bistand til søknad om f.eks:

Søknad om fradeling

Kartlegging av grenser

Grensejustering

Dispensasjonssøknader, fradeling i LNF-område osv.

Vi i Rycon tilbyr assistanse med veiledning til skjema, utarbeidelse av kart, nabovarsling og/eller utføre hele søknaden inn til kommunen.

Byggesøknader

Vi kan tilby assistanse til din byggesøknad ved å utarbeide situasjonsplan, terrengsnitt, sol- og skygge analyse og 3D illustreringer.

Erklæring om rettigheter

Vi hjelper deg med å utarbeide erklæring om rettigheter, som for eksempel vegrett, erklæring om felles ledningsanlegg, bruksretter osv.

Seksjonering

Vi kan bistå med seksjonering av eiendommen din, enten det er seksjonering av nybygg, bestående bygg eller en reseksjonering. Vi utarbeider all nødvendig dokumentasjon som vedtekter, plantegninger, situasjonsplaner og begjæringer.

Adresse

Rycon AS

Jøssangvegen 8,

4100 Jørpeland

Kontakt info

Telefon:

E-post:

Våre ansatte

Aksel Steine
Daglig leder
aksel@rycon.as
Mobil: 90 03 44 34

Geir Johannessen
Oppmålingsingeniør
geir@rycon.as
Mobil: 94 88 87 87

Ove Andreas Brekke
Oppmålingsingeniør
ove.andreas@rycon.as
Mobil: 91 32 05 30

Kontakt oss

COPYRIGHT

Levert av Mint Media AS