top of page

Planlegging & prosjektering

Rycon AS tilbyr prosjekt-, prosjektering- og byggeledelse, planlegging- og prosjekteringstjenester innenfor vei, vann og avløp, konstruksjonssikkerhet m.m. Vi legger vekt på å utforme planer og prosjekteringer som er i samsvar med oppdragsgivers forventning, og i tråd med krav fra offentlig instanser og planmyndighet.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Typiske oppdrag:

Vei- og VA-anlegg

Moloer og brygger

Støttemurer

Fyllinger og tipp

Mindre reguleringsplanarbeid

Med mer

Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
plan&prosj.png
bottom of page