top of page

Oppmålingsforretninger

Rycon AS gjennomfører oppmålingsforretninger for Strand og Hjelmeland kommune. og er godkjent som matrikkelfører.

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:
 

klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet).
 

merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument.
 

framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
 

merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven.
 

Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Bilde_oppmålingsforretning.jpg

Ta kontakt for en uforpliktende prat angående hva vi kan bistå med

Takk for at du sendte inn!

bottom of page