Oppmålingsforretninger

Rycon AS gjennomfører oppmålingsforretninger for Strand og Hjelmeland kommune. og er godkjent som matrikkelfører.

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:
 

klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet).
 

merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument.
 

framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
 

merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven.
 

Ta kontakt for en uforpliktende prat angående hva vi kan bistå med

Adresse

Rycon AS

Jøssangvegen 8,

4100 Jørpeland

Kontakt info

Telefon:

E-post:

Våre ansatte

Aksel Steine
Daglig leder
aksel@rycon.as
Mobil: 90 03 44 34

Geir Johannessen
Oppmålingsingeniør
geir@rycon.as
Mobil: 94 88 87 87

Ove Andreas Brekke
Oppmålingsingeniør
ove.andreas@rycon.as
Mobil: 91 32 05 30

Kontakt oss

COPYRIGHT

Levert av Mint Media AS