top of page

Tradisjonell landmåling og anleggsstikning

Rycon AS har god og bred erfaring med innmåling- utstikningstjenester innenfor bygg- og anleggsarbeid.

Vi utfører de fleste typer utstikking og dokumentasjonsarbeid på mindre- og større anlegg.

VA og Vei dokumentasjon

Innmåling og dokumentasjon av vei og VA kreves for alle prosjekter. Private boliger må dokumentere plassering av vann og avløp til kommunen. Større prosjekter må levere mer omfattende dokumentasjon av både veg og VA. Vi kan levere SOSI-filer, FKB- og NVDB dokumentasjon for vei.

Kart, SOSI-fil og kumkort for dokumentasjon av vann og avløp.

Kabel dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjonen som Lyse krever ved legging av deres størmkabler, SOSI-fil og kart.

Masseberegning

Vi kan utføre masseberegning for private og entreprenører som ønsker å vite hvor mange kubikk løsmasser og fjell som blir tatt ut byggegropa. Masseberegning kan for eksempel brukes som et grunnlag for kontrakt eller dokumentasjon på utlastede massetyper.

Terrengmodeller

Vi kan foreta profilering av terreng og innmåling av situasjon, hus, veier, murer etc. og utarbeide grunnlag for planarbeid og f.eks. masseberegning. Innmålingene kan foretas på tradisjonell måte med landmålingsinstrument eller med fotografering fra drone.

Det digitale resultatet er en 3D-modell, den inneholder både grunnriss og høyde

Setningsmåling og presisjonsnivellement

Vi gjennomfører setningsmåling og presisjonsnivellement.

Bilde504.jpg
ryfast1.jpg
bottom of page