top of page

Byggplassering

I forbindelse med oppføring av ny bolig, hytte, garasje eller andre byggverk er det nødvendig å plassere dette korrekt på eiendommen både i høyde og i plan.

Vi kan bistå i hele prosessen fra søknad om igangsettingstillatelse til søknad om ferdigattest i den aktuelle kommunen.

Aktuelle arbeidsoppgaver i den forbindelse er:

Profilering av tomt, (terrengmodell med høyder)

Stikningsplan

Maskinstyring-fil

Utstikking og innmåling av tiltak

As-built dokumentasjon,

(beliggenhetskontroll med SOSI-fil av bygget)

Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Rycon_LOGO_ikon-150px.png
Bilde Byggplassering Stikningsplan.PNG
bottom of page