top of page

Ansvarlig søker

Rycon AS gjennomfører ansvarlig søker.

Rycon har sentral godkjenning innen ansvarlig søker (for alle typer tiltak).

Rycon tilbyr rollen som ansvarlig søker, det vil si tiltakshavers representant overfor offentlig etat. Vi kan ta ansvar for all kontakt mellom offentlig etat, foretakene og tiltakshaver. Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet/tiltaket og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

ansvarlig søker.png
bottom of page